Klubfaciliteter

Klubfaciliteter og SI Balle/Buskelund

Den selvejende institution SI Balle/Buskelund er den formelle ejer af ØBG Silkeborgs klubfaciliteter. Institutionen ledes af en bestyrelse på tre personer udpeget af ØBG Silkeborgs Hovedbestyrelse.


SI Balle/Buskelund drifter klubfaciliteterne, det vil sige, at de sørger for rengøring, fjernsyn med tilhørende TV-kanaler, internetforbindelse i området og ikke mindst har de kontrakten med forpagteren af caféen.


Den selvejende institution har i øjeblikket kun en lejer nemlig - ØBG Silkeborg. ØBG Silkeborg lejer således lokalerne af den selvejende institution.


Har du spørgsmål til driften eller ideer til forbedringer i forbindelse med selve klubfaciliteterne på Buskelundtoften, er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen i SI Balle/Buskelund.


Bestyrelsen i SI Balle/BuskelundMødelokale booking

Vi har tre mødelokaler på førstesalen i Mascot Sportscenter Buskelund. Mødelokalerne kan benyttes enkeltvist eller flere sammen.


Book mødelokaler her