Regler for pædofili

ØBG Silkeborgs politik vedrørende seksuelle krænkelser og overgreb

ØBG Silkeborg tager afstand fra enhver form for seksuel krænkelse eller krænkelse af medlemmernes blufærdighed.

ØBG Silkeborg har følgende generelle retningslinjer for træneres og lederes færden ved aktiviteter med børn og unge under 18 år.


Bade- og omklædningssituationer
Trænere og ledere af modsatte køn end spillerne, må ikke opholde sig i omklædningsrummet under omklædning og bad. Trænere og ledere kan evt. opholde sig i omklædningsrummet i forbindelse med taktikmøde, i halvlegen og efter kampen. Dog skal trænere og ledere altid sikre sig, at spillerne er færdige med at klæde om og bade. Trænere/ledere af samme køn bør ikke opholde sig unødigt i omklædningsrummet under badning og omklædning.


Grænser for kropskontakt
Trænere og ledere skal være opmærksomme på kropskontakten til spillerne. Berøring af skridt og bryster, vil altid være uacceptable! Idræt handler meget om følelser og oplevelser. Her skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen, eller en trøstende omfavnelse til dem, som føler nederlag eller har slået sig. Det er naturligt, at trænere i træningssituationer har kropskontakt med spillerne, idet idræt handler om at bruge kroppen, mærke og beherske den. Frygten for beskyldning om seksuelle overgreb må aldrig føre til, at træneren ikke tør røre spillerne!


Omgangstonen
Trænere og ledere skal sikre og selv praktisere en omgangstone, som sikrer, at ingen udsættes for verbale krænkelser. Trænere og ledere skal være bevidste om, at de med deres omgangstone medvirker til at skabe et trygt og positivt miljø, hvor spillerne trives. Omgangstonen bør være sober, og hentydninger eller bemærkninger om den enkeltes fysiske udvikling o.lign. er ikke acceptable.


Trænere/lederes evt. samvær med børn og unge
Trænere og ledere bør ikke bringe sig i situationer, som kan give anledning til misforståelser. Især bør man være opmærksom på situationer, hvor træneren eller lederen er alene med et barn/en ung i andre sammenhænge end i foreningsregi.


Trænere/ledere som rollemodeller
Trænere skal være bevidste om deres rolle som formidler af idrættens og foreningens værdier. Det er vigtigt, at trænere er bevidste om, at han/hun er rollemodel for børn og unge.


Ture
På ture bør der være mindst en træner/leder af samme køn som spillerne - og minimum to voksne trænere/ledere. Kan det ikke lade sig gøre indenfor træner/ledergruppens ressourcer, bør forældregruppen inddrages. Det er vigtigt at kunne følge spillerne overalt, uden at kønnet sætter en begrænsning.


Det Centrale Kriminalregister
Det er endvidere vedtaget, at alle ungdomstrænere og ledere (senest indenfor 2 måneder efter påbegyndt virke) skriver under på en samtykkeerklæring om, at den enkelte afdelings bestyrelse er bemyndiget til at indhente oplysninger i Det Centrale Kriminalregister om evt. tidligere domme for krænkelse af børn under 15 år.