Milepæle

Milepæle i klubbens historie


1905

ØBG - Øster Bordings barn - sættes i søen af ihærdige lokale kræfter.

Stiftes under navnet: Øster Bording Skytte- og Gymnastikforening.

Lærer Torp er i spidsen for gymnastikken i Ø Bording Forsamlingshus.


1911

ØBG får sin første fane.

Skjolddans inkluderes under gymnastikken.


1918

Den spanske syge rammer.

ØBG ligger underdrejet i næsten 2 år.


1930

Navneændring til Øster Bording Gymnastikforening

Klubbens 2. fane erhverves til en pris af 89,59 kr.


1938

Håndbold får sit gennembrud i klubben.


1947

Klubbens første reelle Sportsplads indvies i Øster Bording.


1948

En gl. jernbanevogn tages i brug som omklædning på Sportspladsen.


1962

Gymnastikken, ØBG's 1. disciplin, lukker ned grundet manglende tilslutning.


1965

Håndbolden ruller og ØBG vinder udendørs DM i Odense.


1970

En lokal indsamling sikrer, at ØBG kan etablere ”rigtig” klubhus på Sportspladsen i Ø Bording.


1975

ØBG Badminton etableres med aktivitet i den nye skolehal i Balle.


1979

Klubhuset i Ø Bording udvides. Mange nye medlemmer kommer til fra Balle området.


1983

ØBG Fodbold etableres og benytter sig af nye baner i forbindelse med Balle Skole.


1984

Navneændring til Øster Bording / Balle Gymnastik Forening - 80% af medlemmerne kommer fra Balle

I daglig tale: ØBG Silkeborg


1987

Den gl. Sportsplads i Ø Bording omdannes til Tennis anlæg.

ØBG Tennis etableres.


1998

Klubben vokser ud af rammerne i 90'erne og må afvikle både Fodbold og Håndbold andre steder i byen.

Aftale med Silkeborg Kommune om, at nye boldbaner ved Buskelund kan tages i brug.


2002

ØBG Volley etableres.


2003

Ifm. med ny skole i Buskelund indvier ØBG sine klubfaciliteter i ”Vulkanen”.

En stor lokal indsamling gør det muligt.


2003

Gymnastikken genopstår som en aktivitet i ØBG.


2014

ØBG vokser med udbygningen af Buskelund området

Ideen om at etablere en hal mere i Buskelund opstår, dialog indledes med Kommunen.


2014

ØBG Basket etableres.


2018

ØBG Tennis etablerer nyt klubhus og indendørs tennisbaner på det gl anlæg i Ø Bording.

Den gl. Sportsplads i Ø Bording kommer stadig til sin ret.


2019

ØBG Tennis & Padel Arena etableres i Ø Bording - på den gl. Sportsplads.


2020

Sportscenter Buskelund indvies med ny Hal 1, nyt cafeområde og nye klub faciliteter på 1. salen.

Private donationer og sponsorater fra private virksomheder og fonde, er med til at bringe projektet i mål.


2022

ØBG Fitness etableres i det gl. cafe område ”Vulkanen”.