Om ØBG Silkeborg

ØBG Silkeborg - Vi vil være din foretrukne forening!


Hvem er vi?

ØBG Silkeborg har ca. 1.700 medlemmer og har aktiviteter i 10 (snart 11) sportsgrene. Herunder badminton, basketball, floorball, fodbold, gymnastik, håndbold, padel tennis, tennis, volleyball - samt fitness, når det nye Sportscenter Buskelund står klar.


Vores opland er Balle, Gubsø, svenskerkvarteret, Buskelund, Balle Huse og Øster Bording. Vi tilstræber dialog og samarbejde med skolerne i Balle & Buskelund. Kommer du ”udefra” er du også altid velkommen i ØBG Silkeborg.


Vi har hjemmebaner ved Balleskolen og Buskelundskolen – tjek altid mødested. ØBG Tennis har nye Tennis & Padel faciliteter ved anlægget i Øster Bording og ultimo 2020 indvies Sportscenter Buskelund med henblik på mere halkapacitet, bedre cafémiljø og bedre klubfaciliteter.

Mission: Vi tilbyder det aktive fællesskab, til glæde for klubbens medlemmer

Vision: Vi vil være din foretrukne forening

Værdier: Fællesskab & Frivillighed

 Vi lever efter devisen: "Vi gør, hvad vi kan, med det vi har - SAMMEN"

Det betyder:

  • I ØBG Silkeborg kan alle opleve glæden ved aktivitet og fællesskab.
  • Vi vægter at vi gør tingene sammen, uanset udgangspunkt.
  • Alle kan bidrage og alle forventes at bidrage.

Derfor:

  • Vær et forbillede når du bærer den blå trøje.
  • Vær et forbillede når du hepper på den blå trøje.
  • Vær et forbillede når du coach’er den blå trøje.