Værdier

Vores værdier er vores DNA – de skal leves, hver dag!

Vi har i ØBG Silkeborg to grundlæggende værdier: Fællesskab & Frivillighed

 • Vi vil det aktive fællesskab, til glæde og gavn for klubbens medlemmer.
 • Vi bygger på - og er afhængige af - frivillighed

Vores værdier understøtter vores mission og vision, og de fortæller noget om, hvordan vi gerne vil agere.

Vores værdier skaber vores kultur - på banen og udenfor banen.


Om fællesskab

Vores forening er et fællesskab.

 • På banen:
  Nogle vil meget, andre vil mindre – alle vil hinanden. I tale og handling.
 • Udenfor banen
  Alle spiller en rolle, alle byder ind. I tale og handling.

 

Om frivillighed

Uden frivillighed - ingen sportsklub.

 • ØBG forventer, at du som medlem løser frivillige opgaver - vi stiller opgaver, du kan løse.
 • ØBG forventer, at du som forælder løser frivillige opgaver - vi stiller opgaver, du kan løse.
 • ØBG’s trænere kan uddelegere opgaver til medlemmer og deres forældre


I ØBG skal træneren kunne fokusere på at coache i forbindelse med træning / kampe / stævner.


Sagt om frivillighed:

"Jeg lærer mine børns venner at kende på en helt anden måde."

"Du får hurtigt et stort lokalt netværk – giver dig meget socialt."
"Der er sjove trænerfester..."
"Det føles godt at hjælpe lokalt og skabe gode rammer  for fritidsaktiviteter og fællesskab."

"Store oplevelser til træning, kampe og stævner – det er noget, der hænger ved."

"Det er den bedste investering i at få tid sammen med mine unger."

"Jeg får indsigt i mange ting, jeg ellers ikke ville vide noget om."

"Os der er frivillige sammen har et helt særligt venskab."

"Jeg kan mærke mit barn sætter pris på, at vi ”gør det sammen”.

"Jeg synes, at børn har godt af at lære, om alt det man kan gi’ – og få - ved at være frivillig."

"Det er sunde værdier, når vi skaber noget sammen, af frivillighedens vej."


"Vi gør hvad vi kan, med det vi har - SAMMEN"